top of page

סדנאות לנו"ע - להנהיג נכון ועכשיו

מחפשים דרכים לשפר את תפוקת החברה שלך?

מעונינים לשמר עובדים ולטפח טאלנטים?

רוצים לקוחות מרוצים ונאמנים?

ובקיצור רוצים להבטיח מימוש הפוטנציאל של החברה, המנהלים והעובדים?

גדלו את את המנהלים שלכם למנהיגים!

רשמו אותם לסדנאות להנהיג נכון ועכשיו - לנו"ע!

הסדנאות ניתנות על יד המדריכים המנוסים שלנו בעברית או אנגלית.

אנו מציעים את הסדנאות לקהל הרחב. עם זאת אנחנו יכולים להעביר את הסדנאות בחברתכם. הסדנה אצלכם תותאם לצרכים המיוחדים של חברתכם.

 

Brainstorming

סדנאות המנהיגות של טנגרם פתרונות היי-טק

לנו"ע למנהלי פרויקטים - להנהיג נכון ועכשיו - מבוא

3 שעות

לנו"ע למנהלים - להנהיג נכון ועכשיו - מבוא

3 שעות
< לפרטים נוספים

לנו"ע למנהלים - להנהיג נכון ועכשיו - סדנה קצרה

3 פגישות של 3 שעות

לנו"ע -להנהיג נכון ועכשיו - תוכנית מנהיגות לעתודה ניהולית

6 פגישות לימוד של 3 שעות ו5 פגישות תרגול בזום של 2 שעות

מה המשתתפים בסדנאות כתבו במשובים

מ.ה., מנהל משאבי אנוש

"כל מנהל חייב להשתתף בסדנה כזו!"
bottom of page