top of page

לנו"ע למנהלי פרויקטים

 להנהיג נכון ועכשיו למנהלי פרויקטים - מבוא

Business Plan

בתקופה זו המאופיינת בשינויים תכופים ואי ודאות, פרויקטים המתבצעים על ידי צוותים וירטואליים העובדים באתרים שונים ובאזורי זמן שונים וכאשר עובדים ברחבי העולם בוחנים את הקריירה שלהם ואת יחסי עובד-מעביד, מנהלי פרויקטים אינם יכולים להסתפק בשיטות המסורתיות של ניהול פרויקטים. על מנת שלא להיות מתוסכלים ולהצליח הם חייבים לנו"ע ולרכוש כישורי מנהיגות שיאפשרו להם להוביל את המשאב החשוב ביותר, המשאב האנושי, ולהתמודד עם אתגרי התקופה, ולעמוד ביעדים. כישורי המנהיגות יאפשרו למנהלי הפרויקטים לרתום את העובדים למטרות הפרויקטים, ישפרו את המעורבות של העובדים וכפועל יוצא יעלו את התפוקה ויגבירו את הנאמנות והמחויבות לחברה ואת שביעות הרצון הן של העובדים והן של מנהלי הפרויקטים.

מי יפיק תועלת מהסדנה?
 • מנהלי פרויקטים

 • מנהלי פיתוח

 • ראשי צוותים

 • מנהלי תיפעול

 • מנהלים מנוסים

 • עובדים עם פוטנציאל לקידום

מטרות הסדנה

להקנות למנהלי הפרויקטים כישורי מנהיגות כדוגמת:

 • מנהיגות עצמית ואינטליגנציה רגשית

 • נטוורקינג

 • תקשורת אפקטיבית

 • האצלת סמכויות

 • קבלת החלטות

 להזמנת סדנה מותאמת לארגון צרו קשר או שלחו דוא"ל

אופן העברת הסדנה
הסדנה אינטראקטיבית ומשלבת חומר תיאורטי, דוגמאות מפרויקטים ממגוון תחומים ותרגול של נושאים השונים.
נושאי הסדנה

הסדנה מתמקדת בכישורים הבין אישיים והתנהגותיים:

 • תקשורת אפקטיבית

 • כלים להעלאת מוטיבציה ומעורבות

 • האצלת סמכויות

 • קבלת החלטות 

 • הפקת לקחים

משך ההדרכה

3 שעות

דרישות קדם

כל אחד יכול להשתתף בסדנה

להפקת תועלת מירבית מומלץ ניסון בעבודה 

 

לפרטים והרשמה צרו קשר או שלחו דוא"ל

bottom of page