top of page

לנו"ע למנהלים

 להנהיג נכון ועכשיו למנהלים  - סדנה קצרה

Smiling Teacher

מנהלים בתקופה זו, המאופיינת בשינויים תכופים ואי ודאות, פעילויות המתבצעות על ידי צוותים וירטואליים וכאשר עובדים ברחבי העולם בוחנים את הקריירה שלהם ואת יחסי עובד-מעביד, אינם יכולים להסתפק בשיטות המסורתיות של הניהול. על מנת שלא להיות מתוסכלים ולהצליח הם חייבים לנו"ע ולרכוש כישורי מנהיגות שיאפשרו להם להוביל את המשאב החשוב ביותר, המשאב האנושי, ולהתמודד עם אתגרי התקופה, ולעמוד ביעדים. באמצעות כישורי המנהיגות המנהלים יוכלו ביתר קלות לרתום את העובדים למטרות הארגון, ולשפר את המעורבות שלהם וכפועל יוצא יעלו התפוקות ,הנאמנות והמחויבות לארגון ושביעות הרצון הן של העובדים והן של המנהלים.

מי יפיק תועלת מהסדנה
 • מנהלים

 • ראשי צוותים

 • עובדים עם פוטנציאל לקידום

 • מנהלים מנוסים שרוצים לשפר את יכולות הנהגתם

מטרות הסדנה

לאפשר למשתתפים לצמוח ולהתפתח כמנהיגים על ידי:

 • מנהיגות עצמית ואינטליגנציה רגשית

 • שיטות להעלאת מוטיבבציה

 • שימוש בתקשורת אפקטיבית

 • האצלת סמכויות

 • פיתוח טאלנטים 

 אפשר להזמין סדנה מיוחדת לחברה ולהתאימה לצרכי הארגון. לפרטים צרו קשר או שלחו דוא"ל

אופן העברת הסדנה
הסדנה אינטראקטיבית ומשלבת חומר תיאורטי, ודוגמאות ממגוון ארגונים ומצוותים וירטואליים. כמו כן, הסדנה כוללת תרגול של נושאים וכלים שונים. מתכונת זו מאפשרת למנהלים לקבל משובים לאחר התנסות בשטח בנושאי הסדנה.
נושאי הסדנה

הסדנה מתמקדת בכישורים הבין אישיים וההתנהגותיים:

 • מנהיגות עצמית

 • תקשורת אפקטיבית

 • כלים להעלאת מוטיבציה ומעורבות

 • קבלת החלטות והאצלת סמכויות

 • העצמת עובדים ושימור טאלנטים

משך ההדרכה

3 פגישות שבועיות של 3 שעות

בונוס פגישה לשאלות ותשובות למשתתפים בזום חודש לאחר סיום הסדנה

דרישות קדם

כל אחד יכול להשתתף בהדרכה

להפקת תועלת מירבית מומלץ ניסון בעבודה 

 

כל משתתף בהדרכה יקבל חוברת שקפים ותעודה

לפרטים והרשמה צרו קשר או שלחו דוא"ל

bottom of page