top of page

7.5 טיפים למנהיגים להאצלה יעילה של סמכויות

להאצלת סמכויות יתרונות רבים למאציל הסמכות שמתפנה למשימות אחרות וכן למקבל הסמכות שיכול לגדול ולהתפתח.


על מנת להפיק את המירב מהאצלת סמכויות:


[1] האצילו את הסמכות הנכונה

בחרו סמכות שאינה קריטית או אסטרטגית או שלא דורשת מעורבות שלכם.


[2] האצילו סמכויות לאדם הנכון

האצילו לאדם עם הכישורים המתאימים ביותר למשימה ולאו דווקא למי שפנוי.


[3] הגדירו את המשימה היטב

הגדירו מה צריך לעשות, תוצאות נדרשות 🎯, קריטריונים להצלחה, תחומי האחריות, מי יעזור, ואופן הבקרה.


[4] ודאו שהסמכות מובנת ומקובלת

בדקו עם מקבל הסמכות שהמשמעויות ברורות, ושהסמכות מתאימה ומקובלת עליו 🤝. אנחנו אף פעם לא יודעים מה עובר על האחר ואולי יש לו מגבלות או תוכניות שאינכם יודעים עליהן.


[5] תאמו לוחות זמנים ועומס

תאמו יחד עם מקבל הסמכות לוחות זמנים 📆. אם צריך שנו עדיפויות או העבירו משימות לאחרים. עומס רב, במיוחד בתקופה הראשונה, עלול לגרום ללחץ ולפגוע בסיכויי ההצלחה.


[6] בקרו התקדמות והיו זמינים

בקרו את התקדמות המשימה בתדירות שהגדרתם, אך המנעו ממיקרו ניהול שמוריד מוטיבציה. אם מקבל הסמכות נתקל בבעיה קבעו פגישה והקשיבו לו 👂. שאלו שאלות מנחות אך אל תמהרו לקחת חזרה את הסמכות שהאצלתם או עם פתרון. אפשרו למקבל הסמכות לצמוח 🌱.


[7] תנו משוב

מקבל הסמכות לא תמיד יודע אם הוא בכיוון הנכון ואם הוא מצליח. משוב חיובי יכול להעלות את המוטיבציה ולהפחית לחץ. במידה ואתם חושבים שיש בעיה הסבו את תשומת הלב של מקבל הסמכות וחישבו יחד איך אפשר לשפר.


[7.5] הפיקו לקחים

האם האצלתם את הסמכויות הנכונות?

האם בחרתם את האדם הנכון?

האם הגדרתם היטב את המטרה ואת גבולות הגזרה?

האם סייעתם?

מה עוד אפשר להאציל?


כמו במרוץ שליחים האחריות להצלחה של האצלת הסמכויות היא שלכם וההצלחה של מקבל הסמכות היא גם ההצלחה שלכם🏆


2 views0 comments

Comments


bottom of page