top of page

תודה!

ביום החמישי האחרון בחודש נובמבר בכל שנה חוגגים בארה"ב את חג ההודיה. לנו אין חג כזה ואולי בגלל שכל יום אנחנו אמורים להגיד "מודה אני".

אחד המאפיינים של מנהיג הוא היכולת להכיר תודה.

כדאי להכיר תודה בזמן לכל אחד על תרומה או עשייה ולאו דווקא לדבר שהוא יוצא דופן. אין צורך במתנות ופעמים רבות די בפתק קטן, הודעת ווטסאפ או דוא"ל.

מקבלי התודה ירגישו שמעריכים אותם והמוטיבציה שלהם תעלה. הם ישמחו לעזור ולתרום בעתיד.
2 views0 comments

Komentarze


bottom of page