top of page

כשההזדמנות דופקת על הדלת – תפתחו אבל בזהירות! 9.5 טיפים איך לנצל הזדמנויות עם מינימום סיכון.

Updated: Feb 24, 2023

מתלבטים 🤔? יש בפניכם מיזם חדש? הזדמנות מפתה? הזדמנות להשקיע? הציעו לכם תפקיד חדש? או אולי להוביל פרויקט חדש ומאתגר ואתם חוששים?


הזדמנויות 🚀 כרוכות בסיכונים ובשל הפחד 😨 להיכשל וחוסר הוודאות רבים מוותרים על הזדמנויות. עם זאת, כמו שכתבתי בפוסט הקודם, אם מראש אנחנו בוחרים להימנע ולא לקחת זה הסיכון הגדול ביותר.


נצלו הזדמנויות, אך אל תהיו יהירים ותחשבו ש"לכם זה לא יקרה". נהלו סיכונים או כמו שאמר אנדי גרוב המנכ"ל האגדי של אינטל "היו פרנואידים".


9.5 הטיפים הבאים יאפשרו לכם למצות הזדמנויות מבלי להסתכן יתר על המידה:


1. זהו סיכונים מוקדם ככל האפשר.

2. בעיות במיזמים דומים בעבר הן מקור מעולה לזיהוי סיכונים של המיזם הנוכחי

3. נתחו את ההזדמנות והסיכונים עם בעלי העניין ואם צריך עם מומחים. איזו השפעה תהיה אם תצליחו או תכשלו? על מי?

4. ודאו שכל בעלי העניין מבינים את חובתם להציף סיכונים

5. המנעו מפסילה של סיכון עם משמעות מהותית והסתברות נמוכה. הקורנה, המלחמות, והמשבר הכלכלי, ואפילו רעידות האדמה האחרונות בטורקיה, לימדו אותנו שאי הוודאות היא היחידה שוודאית. מניסיון, התסכול גדול במיוחד כאשר סיכון שבחרתם להתעלם ממנו מתממש.

6. הכינו תוכניות גידור, לפחות לסיכונים המהותיים, להקטנת הסיכוי שהסיכון יתממש ו/או להפחתת השפעתו אם הוא יתממש.

7. הגדירו מראש תנאי סף להפעלת התוכניות, הפעילו אותן בזמן, ושלבו אותן בתוכניות העבודה.

8. בקרו בעקביות את הסיכונים לאורך כל המיזם

9. דונו בסיכונים וההזדמנויות בתחילת דיוני הקידום ולא בסופם כדי להבטיח תשומת לב מתאימה.


9.5 כדי למצות יותר את ההזדמנות, היו יצירתיים 💡וחפשו בצורה הזדמנויות נוספות ליד הסיכונים. מי עוד יכול להרוויח? מה ההצלחה תאפשר לכם לעשות? נהלו אותן יחד עם הסיכונים.


מנהיגים ממשים הזדמנויות. הטמיעו תרבות של מימוש הזדמנויות עם סיכונים והקפידו לנהל אותם!


מהו ההזדמנות הכי גדולה שמימשתם? איך הרגשתם כשהצלחתם?1 view0 comments

Comments


bottom of page