top of page

הסיכון הכי גדול💸הזדמנויות מגיעות בדרך כלל עם סיכונים ומי שלא מוכן להיכשל לא מסתכן ולא ממצה אותן. כדי שלא להיכשל ולהצליח כדאי לזהות את הסיכונים ולנהל אותם בצורה עקבית ושיטתית. המאמץ הכרוך בזיהוי וניהול של סיכונים הוא קטן והתועלת רבה.


זיהוי במועד של סיכונים מאפשר טיפול בגידור הסיכון 🧱על ידי נקיטת פעולות להקטנת 📉הסיכוי שהסיכון יתממש ויהפוך לבעיה או הכנת תוכנית להקטנת הנזק במידה והסיכון מתממש. יותר מפעם אחת בדיון עם מנהלים בכירים של ארגונים התברר שלא זוהו הסיכונים במיזמים חשובים. בסיעור מוחות קצר נמצאו סיכונים שטופלו ומנעו כשלון במיזמים אלו.


חשוב לזהות ולנתח סיכונים בכל רמה - כלל הארגון, ביחידה, בפרויקט ואפילו במיזם קטן. שימו לב לכל סיכון שמעלים. הסיכון המתסכל ביותר הוא סיכון שהועלה ובניתוח הוחלט שאינו סיכון או שאין סיכוי שיתממש ולכן לא גודר ובסופו של דבר הוא התממש.


אין להסתפק בזיהוי חד פעמי ויש להמשיך ולזהות סיכונים, ולגדר ולנהל אותם. כדי להבטיח שהסיכונים ינוהלו, דונו בהם בתחילת כל דיון קידום. אל תשאירו אותם לסוף הדיון כדי שלא תדונו בהם בלחץ או תדלגו עליהם ותעברו לדיון הבא.


אנשים רבים נמנעים מלקיחת סיכונים. הם מעדיפים להישאר בסביבה הידועה והנוחה ⛱️ולא לשנות. בכל הפעמים שלקחתי סיכונים הצלחתי – נסיעה לחו"ל ללימודים לשלוש שנים עם המשפחה, עזיבת מקום עבודה מסודר והקמת חברת ייעוץ, ועוד. במבט לאחור, אני מצטערת על כל הפעמים שלא לקחתי סיכונים.


הסיכון הגדול ביותר הוא אי לקיחת סיכונים. בהחלטה שלא לקחת סיכון אנחנו בעצם מחליטים שלא להגיע לתוצאה הרצויה. בשעה שאם ניקח סיכון יש סיכוי גדול שנצליח ונגיע לתוצאה הרצויה.


כמנהיגים כדי להצליח 🏆קחו סיכונים גם אם יש להם משמעות אישית והטמיעו תרבות של לקיחת סיכונים בארגון אך הקפידו לנהל אותם.


מהן ההזדמנויות שלכם? איזה סיכונים כרוכים בהן? איזה סיכון תיקחו מהיום?

0 views0 comments

Comments


bottom of page