top of page

האם אפשר לרכוש כישורי מנהיגות?לקוח שלי שאל אותי לאחרונה "האם אפשר ללמד מנהיגות? לבת שלי מגיל צעיר יש בטחון עצמי, היא יוזמת ומובילה, היא יודעת לדבר לפני קהל ויש לה הרבה חברות וחברים. אני בטוח שהיא תהיה בעתיד מנהיגה. הבן שלי לעומתה חכם ונעים, הוא בישן, חושש לדבר בפני זרים ויש לו מעט חברים. הוא בדרך כלל עסוק במחשב שלו. אני לא חושב שהוא יהיה מנהיג".

הנושא "האם מנהיג נולד עם כישורי מנהיגות או שאפשר לרכוש כישורי מנהיגות?" שנוי במחלוקת שנים רבות. הגישות הרווחות היום הן שאפשר לפתח כישורי מנהיגות באמצעות הדרכה וחניכה, שיכולות מנהיגות נרכשות ומשתפרות במשך השנים, שגם מנהיגים מלידה יכולים לשפר את יכולותיהם, ושכדאי ורצוי לפתח את יכולות המנהיגות גם לאלו שלא תמיד מתבלטים או נתפסים כמנהיגים.

ולעניין הבן של הלקוח, כמו כל אחד שמעוניין לשפר את כישוריו, השתתפות בסדנת מנהיגות הכוללת ,בין היתר, בנייה של מודעות עצמית, ותרגול של תקשורת אפקטיביתבסביבה תומכת, יכולה לשפר את יכולות המנהיגות שלו. בעקבות הכרה ביכולות ובמניעים ושיפור כישורי התקשורת הבטחון העצמי של המשתתף יגבר. הוא יזום יותר ולא יחשוש להיכשל. עם ההצלחה יחל מעגל חיובי. הכישורים החדשים יאפשרו לו למצות את הפוטנציאל שלו בבית ובעבודה. אולי הוא לא יהיה נשיא או ראש ממשלה אבל בהחלט הוא ינהיג את עצמו ויוכל להנהיג קבוצה קטנה של אנשים ובעתיד, לכשיצבור ניסיון, להנהיג בהצלחה קבוצות גדולות יותר.


איך אתם שיפרתם את יכולות המנהיגות שלכם?
3 views0 comments

Commentaires


bottom of page