top of page

גם אתם צריכים לשרת!


הכנסייה העתיקה. שועי העולם. התלבושות של המלך והמשתתפים. הכתרים והשרביטים. הכרכרות המוזהבות. התזמורות, החיילים, והפרשים במדים הססגוניים. ההמונים שחיכו בגשם כדי לראות את המלך והמלכה. הטקס להכתרתו של המלך צ'רלס השלישי היה מרהיב ויחיד בדורנו.


מה שהרשים אותי ביותר היה משפטו של המלך, שהתכונן למעלה מ 70 שנים להכתרה:


"אני לא כאן כדי שישרתו אותי. באתי לשרת!"


זוהי תפיסה של מנהיג משרת.


על פי התאוריה של רוברט גרינליף, המנהיגים האפקטיביים ביותר הם מנהיגים שמשרתים את אנשיהם.


מנהיג משרת הוא קודם כל משרת ורק אחר כך מתוך שליחות נעשה מנהיג. הוא שם את הצרכים והרווחה של אנשיו ושל הקהילות שלהם במקום ראשון. ההתמקדות בצרכים וברצונות של האנשים משפרת את עבודת הצוות ואת המעורבות שלהם וכתוצאה הביצועים שלהם משתפרים.


שלא כמו מנהיג שקודם כל מנהיג, מנהיג משרת לא מחפש כוח ולא שואף לצבור ממון או נכסים.


מנהיג משרת "הולך" לפני אנשיו, כמו עמוד האש או הענן שהלכו לפני בני ישראל במדבר. כמשרת הוא ממלא את כל הצרכים של אנשיו ומסיר מכשולים שעומדים בפניהם כדי שיצמחו וימצו את הפוטנציאל שלהם. וזאת על ידי שיתוף פעולה, אמפתיה, אמון, והתנהגות אתית.


האם אתם מנהיגים אפקטיביים? מנהיגים משרתים?


בידקו את עצמכם על פי המבחן של גרינליף:

· האם האנשים שלכם גדלים כאנשים?

· האם הם בריאים יותר?

· חכמים יותר?

· חופשיים יותר?

· עצמאים יותר?

· בעלי סיכוי גבוה יותר להפוך למנהיגים משרתים?


גם אם אין לכם כרכרה מוזהבת אתם יכולים להנהיג ביותר אפקטיביות:

✅שרתו

✅צימחו כמנהיגים משרתים

✅ וגדלו מנהיגים משרתים נוספים!


ובינתיים בהצלחה למלך צ'רלס 🫅, ושישמור אותו האלוהים וגם אותכם!3 views0 comments

Commentaires


bottom of page